Orzeł Biały, Czerwona Gwiazda

Historia KSIĄŻKI

Orzel bialyOrzeł Biały, Czerwona Gwiazda. Wojna, która zmieniła bieg dwudziestowiecznych dziejów. Najciekawsze rozważania o polityce, która kształtuje nas do dziś.

Bolszewikom zaczęli rozgłaszać propagandę, że wystarczy ogłosić agresję obroną uciśnionych, a czyn rewolucyjny zmiecie burżuazyjne rządy. Albo druga, że rządowi brytyjskiemu niewątpliwie nie było po drodze z Leninem, a jednak Lloyd George z bliżej niejasnych przyczyn wywierał na Polskę naciski w celu przyjęcia rosyjskich. No i osławiony telegram wyznaczający „linię Curzona” — coś co miało wyznaczać tymczasową granicę na linii zawieszenia broni, w niejasny sposób przenosiło Lwów w obszar wpływów bolszewików — po 1921 r. udało się to odkręcić, ale dwadzieścia lat później już nie…

W klasycznym już studium Norman Davies roztacza przed czytelnikiem historycznie wierny.  Jednocześnie przystępny w odbiorze, obraz całokształtu wojny polsko-bolszewickiej. Brytyjski historyk dokładnie odtwarza przebieg poszczególnych kampanii i bitew. Naświetla polityczny – tak polski, jak i międzynarodowy – kontekst działań wojskowych. Tłumaczy, dlaczego Polska zwyciężyła niesioną na bagnetach czerwonoarmistów „robotniczą” rewolucję. Każdy, choćby w najmniejszym stopniu zainteresowany polską historią, powinien tę książkę przeczytać.

wojna   Nowość 2011 – Autor:  Norman Davies – Orzeł Biały, Czerwona Gwiazda  – Powieść historyczna

Loading spinner

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *